Voetbalclubs in:

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Voetbalverenigingen in


Achlum [1]
Akkrum [2]
Aldeboarn [1]
Anjum [1]
Appelscha [1]
Arum [1]
Augustinusga [1]

Bakhuizen [1]
Bakkeveen [1]
Balk [1]
Beetgumermolen [1]
Beetsterzwaag [1]
Berlikum fr [1]
Blauwhuis [1]
Blesdijke [1]
Boelenslaan [1]
Bolsward [3]
Boornbergum [1]
Buitenpost [2]
Burdaard [1]
Burgum [2]

Cornjum [1]

Damwoude [2]
De knipe [1]
Deinum [1]
Dokkum [2]
Drachten [3]
Drachtstercompagnie [1]
Drogeham [1]
Dronrijp [1]

Easterlittens [1]
Eastermar [1]
Ee [1]

Ferwert [1]
Fochteloo [1]
Folsgare [1]
Franeker [1]
Frieschepalen [1]

Garyp [1]
Gerkesklooster [1]
Gersloot [1]
Gorredijk [1]
Grou [1]
Gytsjerk [1]

Hallum [1]

Harkema [2]
Harlingen [3]
Haulerwijk [2]
Heerenveen [4]
Hindeloopen [1]
Hinnaard [1]
Hollum [1]
Holwerd [1]
Hommerts [1]
Hurdegaryp [1]

Ijlst [1]

Jirnsum [1]
Jistrum [1]
Joure [2]
Jubbega [1]

Kollumerzwaag [1]
Kootstertille [1]
Koudum [1]

Langezwaag [1]
Langweer [2]
Leeuwarden [14]
Lemmer [3]

Makkinga [1]
Makkum fr [1]
Marrum [1]
Marssum [1]
Menaldum [1]
Minnertsga [1]
Munnekeburen [1]

Nes ameland [1]
Nes gem dongeradeel [1]
Nieuwehorne [1]
Nij beets [1]
Noardburgum [1]
Noordwolde fr [2]

Oentsjerk [1]
Oldeberkoop [1]
Oldeholtpade [1]
Oosterwolde fr [3]
Oosterzee [1]
Opeinde [1]
Oppenhuizen [1]
Oude bildtzijl [1]
Oudega [2]
Oudehaske [1]

Oudemirdum [1]

Reduzum [1]
Rinsumageest [1]
Rottevalle [1]

Scharnegoutum [1]
Schiermonnikoog [1]
Sexbierum [1]
Sint annaparochie [1]
Sint jacobiparochie [1]
Sint nicolaasga [1]
Sintjohannesga [1]
Sneek [5]
Stavoren [1]
Stiens [4]
Sumar [1]
Surhuisterveen [2]
Suwald [1]

Ternaard [1]
Terschelling hoorn [1]
Terschelling west [1]
Tijnje [1]
Tjalleberd [1]
Tjerkgaast [1]
Twijzel [1]
Twijzelerheide [1]
Tytsjerk [1]
Tzum [1]
Tzummarum [1]

Ureterp [1]

Veenwouden [1]
Vegelinsoord [1]
Vrouwenparochie [1]

Waskemeer [1]
Wergea [1]
Westergeest [1]
Wijnjewoude [1]
Wirdum fr [2]
Witmarsum [1]
Wolvega [2]
Workum [1]
Woudsend [1]
Wouterswoude [1]

Zandhuizen [1]
Zwaagwesteinde [1]


Gratis inzetten! Direct Winnen
Zet GRATIS in op je favoriete voetbalclub en WIN!
Plugro Sport Prinsenbeek
Uw specialist in Voetbal, Hockey, Tennis en FitnessFashion
In topvorm tijdens de winterstop
Wil jij weten hoe je tijdens de winterstop in topvorm blijft? Lees...

Uw advertentie hier?

Wordt fan van onze voetbalvereniging!